Upozorňujeme, že následující text je založen na našich zkušenostech s INDOOR pěstováním!

 

Porovnání horizontální vs vertikální:

Vertikální systémy využívají maximum světla, takže nedochází k velkým světelným ztrátám.

Světlo také dopadá na rostliny v úhlu a ne se shora, jako u horizontálních systémů. Tím se lépe rostliny prosvětlují a plodí nejenom v horních patrech, ale i v prosvětlených spodních patrech rostliny. Jsou přístupnější pro kontrolu rostlin a následnou údržbu. Také zabírají menší podlahovou plochu, ale poskytují až několikrát větší plochu pěstební. Rostliny se z pravidla nenechávají v růstu tak dlouho, jako u horizontálních systémů a tím dochází k častějším sklizním.

 

Horizontální systémy mají větší světelné ztráty. Je nutné použít různých stínítek či tzv. odrazů.

Při pěstování na tzv. stolech je velmi špatný přístup k rostlinám ve středu stolu a velmi to stěžuje jejich údržbu a naopak rostliny po krajích stolů bývají menší z důvodů menšího přísunu světla k nim.

Při pěstování v jednotlivých truhlících je potřeba daleko větší pěstební plochu pro pohyb při údržbě rostlin.

 

1.) Pěstování v substrátech

Květináče,kokos,hlína:

Výhody

Jednoduchost

Nízké pořizovací náklady

Rostlina má vláhu i při výpadku el. energie

Nevýhody

U této techniky pěstování nemáte žádný přehled o tom, co se děje s kořeny. Vznikají zde různé choroby plísně, řasy, škůdci. Rostliny můžete jednoduše přelít nebo budou  mít málo vody a tak můžou strádat. Každá rostlina spotřebuje jiné množství zálivky a tak vzniká chaos, kolik zálivky je třeba pro každou rostlinu. Tím tak vzniká časová náročnost pro údržbu (hlavně při větším množství rostlin).

Také zde vzniká velký odpad a nepořádek při každé sadbě i sklizni. 

Při indoor pěstování substráty zvyšují vlhkost v místnosti což zase nahrává škůdcům a plísním.

Substráty se nehodí pro pěstování ve vertikálních systémech. Květináče s hlínou, zálivkou a rostlinami mají vysokou hmotnost což vyžaduje velmi silnou konstrukci pěst. systému.

 

Hydroponie

2.) Pěstování za pomoci médií

-rockwool- je to velmi rozšířený typ pěstování

Výhody

-jednoduchost,

-rostlina má vláhu i při výpadku el. energie

Nevýhody

-nedá se kontrolovat stav kořenového systému v tzv. kostkách či pražcích. Ke každé rostlině musí být zavedená kapilára která se musí neustále kontrolovat (často se ucpává).

-Dá se použít jen jednou, pak se stává odpadem to je velmi neekologické a neekonomické.

 

3.) Použití keramzitu

Výhody

Dá se používat opakovaně

Rostliny se dají přesazovat

Nevýhody

Na povrchu můžou růst řasy nebo krystalizovat hnojivo.

Musí se před použitím pořádně vypláchnout  a také po každé sklizni, tím tak vzniká značná časová náročnost na výsadbu. Nedá se provádět kontrola kořenové soustavy.

Jeho využití je vhodné zejména pro akvaponické systémy a pěstování rostlin rozmnožujících se odnožemi jako je máta, jahody a další.

Asi jediný způsob jak v hydroponii pěstovat zázvor.

 

4.) Druhy NFT systémů

Jejich výhody a nevýhody:

Výhody NFT

-Při správném použití jsou schopny vysoké produkce.

-Každá rostlina v systému, má stejné podmínky co do příjímání živin.

-Možnost pěstovat vertikálně.

A.) Pěstební nádoby 4D VERTICAL

-Unikátní drenážní systém, který zajistí rozlití živného roztoku po celé nádobě. To zajistí kořenovému systému rostliny se rozvinout a maximálně využít celou plochu. 

-Každá pěstební nádoba má víko, je možné stále kontrolovat kořenovou soustavu.

 

B.) Potrubí s plochým dnem - hranaté - špatný přístup a kontrola kořenové soustavy. Když se kořeny spojí nelze se do systému vůbec dostat ke kontrole kořenů (kořenová plíseň, kořeny musí být neustále bílé). Dále čištění a mytí uvnitř potrubí je obtížné. Také rozvod vody není rovnoměrný po celé ploše potrubí voda tak stéká po okrajích nádoby, kořeny tak mají malý prostor pro rozvoj kořenové soustavy. V zásadě jakékoliv potrubí bez odnímatelného víka je pro hydroponii nevhodné. Je velkým přínosem možnost kontroly stavu kořenové soustavy.

 

C.) Potrubí kulaté - nemožný přístup a kontrola kořenové soustavy, když se kořeny spojí nelze se do systému vůbec dostat ke kontrole kořenů, dále čištění a mytí uvnitř potrubí je obtížné.Malý průtok po ploše trubky(voda teče uprostřed v žlábku) kořeny tak mají malý prostor pro rozvoj kořenové soustavy na začátku výsadby a později jsou potopeny zcela.

D.) Různé druhy stolů NFT:

U těchto systému je nutné použití netkané textilie a rockwoolových kostek a neustále je měnit po každé sklizni. Tím tak vzniká nežádoucí odpad a navyšuje to náklady na provoz.

Tyto systémy, také zabírají větší plochu.

Nevýhody všech NFT systému jsou:

-Nesmí dojít k přerušení dodávky živného roztoku na delší dobu.

(podle hustoty kořenů  čím více kořenů, tím déle dokáží zadržet vláhu. Také záleží jestli svítí světlo, to zkracuje čas na přežití).

-Vysoká teplota pěstební soustavy. 

Hodně záleží na umístění systému, stálá teplota v pěstební místnosti by měla být cca. 22-25 stupňů celsia. 

To ovlivňuje především faktor venkovní teploty a špatný způseb odvětrání pěstebních prostor, může dojít k přehřátí kořenové soustavy rostlin a započít proces hniloby, který pokud se ihned nepotchytí může být pro rostlinu devastující. Rostlinám uhnijou kořeny, tím přestanou příjmat živiny a rostlina uhyne. Pomocí může být častější výměna vody či postrik (např. Previcur). Teplota živn. roztoku by neměla nikdy přesáhnout 24 stupňů celsia. U 26 stupňů už je hniloba započata. Živný roztok nesmí nikdy zapáchat! Proto pokud nejde pěstební soustavu umístit do chladnějších prostor. Doporučujem použít chladící jednotku, která vám zaručí správnou teplotu živného roztoku a tím i stabilně vysokých výnosů na každé rostlině. 

 

5.) AEROPONIE

Výhody

- Není zde žádné pevné médium, kořeny jsou zavěšeny ve vzduchu, kde je téměř sto procentní vlhkost.

-čistota 

Nevýhody

- Hlavní nevýhodou je každodenní nutnost kontroly trysek z důvodu ucpání či špatného rozložení tlaku z čerpadla v rozvodové hadici, kdy trysky blíže k čerpadlu rozprašují více a trysky které jsou dále rozprašují méně a bývají ucpané častěji.

- čerpadlo musí mít vysoký tlak aby vznikl aerosol

-většina aeroponích systémů nemá dostatečnou výšku pro růst kořenů směrem dolů a v okamžik kdy se dotknou dna nádoby se systém mění i na NFT systémem. Stává se z něj tedy systém "kombinovaný".

 -Společná nádrž s živným roztokem (při špatné údržbě je možnost šíření nemocí).

6.) AKVAPONIE

Výhody

- máte dva druhy potravy, živočišnou a rostlinnou

- není potřeba kupovat žádná hnojiva, pouze krmení ryb (rostliny získávají živiny z rybích exkrementů)

- při správném použití je tento způsob nejefektivnější a tím i nejekonomičtější

Nevýhody

- nutná alespoň základní znalost akvaristiky

- časově náročnější na celkovou údržbu 

 -Společná nádrž s živným roztokem (při špatné údržbě je možnost šíření nemocí).