Upozorňujeme, že následující text je založen na našich zkušenostech z INDOOR pěstování!

 

Porovnání horizontální vs vertikální:

Vertikální systémy využivají maximum světla, takže nedocházi k velkým světelným ztrátám.

Světlo také dopadá na rostliny v úhlu a né ze zhora, jako u horizontálních systémů. Tím se lépe rostliny prosvětlují a plodí nejenom v horních patrech, ale i v prosvětlených spodních patrech rostliny. Jsou přistupnější pro kontrolu rostlin a následnou údržbu. Také zabírají menší podlahovou plochu, ale poskytují až několikrát větší plochu pěstební. Rostliny se z pravidla nenechávají v růstu tak dlouho, jako u horizontálních systémů a tím dochází k častějším sklizním.

 

Horizontální systémy mají větší světelné ztráty. Je nutné použít různých stínítek či tzv. odrazů.

Při pěstování na tzv. stolech je velmi špatný přístup k rostlinám ve středu stolu a velmi to stěžuje jejich údržbu a naopak rostliny po krajích stolů bývají menší z důvodů menšího přísunu světla k nim.

Při pěstování v jednotlivých truhlících je potřeba daleko větší pěstební plochu pro pohyb při udžbě rostlin.

 

1.) pěstování v substrátech

květinače,kokos,hlína:

výhody - rostlina má vláhu i při výpadku el. energie

U této technyky pěstování nemáte žadný přehled o tom co se děje s kořeny. Vznikají zde různe choroby plísně, řasy, mušky. Rostliny můžete jednoduše přelít nebo budou  mít málo vody a tak můžou strádat.

Také zde vzniká velký odpad a nepořádek při každé sadbě i sklizni. Každá rostlina spotřebuje jiné množství zalivky a tak vzniká chaoz kolik zálivky je třeba pro každou rostlinu. Tím tak vzniká časová náročnost pro údržbu (hlavně při větším množství rostlin).

Při indoor pěstování substráty zvyšují vlhkost v místnosti což zase nahrává škůdcům a plísním.

Substráty se nehodí pro pěstování ve vertikálních systémech. Květináče s hlínou, zálivkou a rostlinami mají vysokou hmotnost což vyžaduje velmi silnou konstrukci pěst. systému.

A při přelití květináče dochází k potřísnění rostlin ve spodních řadách zálivkou.

 

Hydroponie

2.) pěstování za pomoci médií

-rockwool- je to velmi rozšířený typ pěstování

výhody

-jednoduchost,

-rostlina má vláhu i při výpadku el. energie

nevýhody

-nedá kontrolovat stav kořenového systému v tzv. kostkách či pražcích. Ke každé rostlině musí být zavedená kapilára která se musí neustále kontrolovat (často se ucpává).

-Dá se použít jen jednou, pak se stává odpadem to je velmi neekologické a neekonomické.

 

3.) použití keramzitu

musí se před použitím vypláchnout  a také po každe sklizni, tím tak vzniká značná časová náročnost na výsadbu. Nedá se provádět kontrola kořenové soustavy.

Jeho využití je vhodné zejména pro akvaponické systémy a pěstování rostlin rozmnožujících se kořenem či odnožema jako je máta, jahody a další.

Asi jediný způsob jak v hydroponii pěstovat zázvor.

 

4.) druhy NFT systémů

Jejich výhody a nevýhody:

Výhody

Při správném použití jsou schopny vysoké produkce.

Nevýhody

 

5.) Potrubí kulaté - špatný přístup a kontrola kořenové soustavy, když se kořeny spojí nelze se do systému vůbec dostat ke kontrole kořenů, dále čištění a mytí uvnitř potrubi je obtížné.Malý průtok po ploše trubky(voda teče uprostřed v žlábku) kořeny tak mají malý prostor pro rozvoj kořenové soustavy na začátku výsadby.

 

6.) Potrubí s plochým dnem - hranaté - špatný přístup a kontrola kořenové soustavy. Když se kořeny spojí nelze se do systému vůbec dostat ke kontrole kořenů (kořenová plíseň, kořeny musí být neustále bilé). Dále čištení a mití uvnitř potrubi je obtížné. Také rozvod vody není rovnoměrný po celé ploše potrubí voda tak stéka po okrajích nádoby, kořeny tak mají malý prostor pro rozvoj kořenové soustavy. V zásadě jakékoliv potrubí bez odnímatelného víka je pro hydroponii nevhodné. Je velkým přínosem možnost kontroly stavu kořenové soustavy.

 

7.) Různe druhy stolů NFT:

U těchto systému je nutné použití netkané textilie a rockwolových kostek a neustále je měnit po každé sklizni. Tím tak vzniká nežádoucí odpad a navyšuje to náklady na provoz.

Tyto systémy také zabírají větší plochu pro údržbu.

 

8.) AEROPONIE

Výhody

- není zde žádné pevné médium, kořeny jsou zavěšeny ve vzduchu, kde je téměr sto procentní vlhkost

Nevýhody

- hlavní nevýhodou je každodenní nutnost kontroly trysek z důvodu ucpání či špatného rozložení tlaku z čerpadla v rozvodové hadici, kdy trysky blíže k čerpadlu rozprašují více a trysky které jsou dále rozprašují méně a bývají ucpané častěji.

- čerpadlo musí mít vysoký tlak aby vznikl aerosol

-většina aeroponích systémů nemá dostatečnou výšku pro růst kořenů směrem dolů a v okamžik kdy se dotknou dna nádoby se systém mění i na NFT systémem. Stává se z něj tedy systém kombinovaný.

 

9.) AKVAPONIE

Výhody

- máte dva druhy potravy, živočišnou a rostlinnou

- není potřeba kupovat žádná hnojiva, pouze krmení ryb (rostliny získávají živiny z rybích exkrementů)

- při správném použití je tento způsob nejefektivnější a tím i nejekonomičtější

Nevýhody

- nutná alespoň základní znalost akvaristiky

- časově náročnější na údržbu